Υπηρεσίες

Τεχνική Υποστήριξη (After Sales Services)

construction1Η εταιρεία Alfil διαθέτει έμπειρους και υψηλά καταρτισμένους συνεργάτες. Επενδύοντας στο μέλλον και θεωρώντας υποχρέωση της, την υποστήριξη των προϊόντων της και της πενταετούς εγγύησης που τα συνοδεύει, παρέχει έμπειρο τεχνικό υποστήριξης αποκλειστικά για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας των κουφωμάτων που αναλαμβάνει.

Παράλληλα, η εταιρεία μας, είναι διατεθειμένη να προσφέρει τις τεχνικές υπηρεσίες της και για κουφώματα τα οποία δεν έχει αναλάβει. Έμπειρος τεχνικός έρχεται στο χώρο σας και εφόσον είναι δυνατόν επισκευάζει τα παλιά σας κουφώματα.