Έργα

Nεόδμητη κατοικία


Project Description

Στη νεόδμητη κατοικία στο Χαλάνδρι, τοποθετήθηκαν ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου με μηχανισμό ανύψωσης και πτώσεως φύλλου για μεγαλύτερη θερμομόνωση. Η βαφή των προφίλ αλουμινίου, έγινε με χρήση πούδρας, υπερανθεκτικής τεχνολογίας.

Τοποθεσία:

Χαλάνδρι Αττικής

Πολιτικός Μηχανικός:

Γιώργος Κονταξόπουλος

Αρχιτέκτονας:

Σπύρος Παπαδόπουλος